Suomeen tarvitaan Mieli2.0-ohjelma

Uutiset

Suomeen tarvitaan tulevalle hallituskaudelle ulottuva Mieli2.0-ohjelma, sanoo toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Suomen Mielenterveysseurasta.

Sari Aalto-Matturi.

Mielenterveydestä huolehtiminen on viisasta taloudenpitoa. ”Mielenterveyden häiriöiden vuotuiset kustannukset suomalaisessa yhteiskunnassa ovat noin kuusi miljardia euroa. Puolet työkyvyttömyyseläkkeistä liittyy mielenterveyden ongelmiin”, Sari Aalto-Matturi sanoo.

Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä, ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. 

”Suomalaisten mielenterveydessä ei ole nähtävissä vastaavaa hyvää kehitystä kuin fyysisen terveyden indikaattoreissa.”

Edellisen kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, Mieli 2009, kausi päättyi vuoden 2015 lopussa. Tällä hetkellä kansallisia mielenterveyslinjauksia ei ole. Tavoitteelliselle ja koordinoidulle ohjelmatyölle on nyt selkeä tarve.

”Tarvitaan tulevalle hallituskaudelle on vuoteen 2025 ulottuva Mieli2.0-ohjelma – edistämään lasten ja nuorten, työikäisten ja vanhusväestön mielenterveyttä niin Suomessa syntyneiden kuin maahanmuuttajaväestönkin keskuudessa, vähentämään sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sekä kehittämään mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua. Osana Mieli2.0-ohjelmaa on luontevaa toteuttaa myös pitkään odotettu valtakunnallinen itsemurhien ehkäisyohjelma.”

Sari Aalto-Matturi kiittää hallitusta kehysriihen viime viikon lupauksesta saada Suomeen mielenterveysohjelma. ”Uusi, kokonaisvaltainen ja ihmislähtöinen mielenterveysohjelma on valmisteltava pian. Sote-lainsäädännön tulee turvata laadukkaiden palveluiden saatavuus.”

”Sen lisäksi tulevan hallitusohjelman kirjoittajat toivottavasti tunnistavat, että mielenterveyttä rakennetaan myös vaikkapa niillä toimilla, joilla tuleva hallitus vähentää eriarvoisuutta, vahvistaa lapsiperheiden asemaa, turvaa tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet, kehittää työelämää tai vähentää vanhusväestön yksinäisyyttä”, Sari Aalto-Matturi sanoo.

Mielenterveyttä on tutkitusti mahdollista vahvistaa ja mielenterveyden ongelmia ehkäistä ja hoitaa. Mielenterveyden häiriöiden ehkäisy ja hyvä hoito on sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta tärkeää. 

Hyvinvointitalous on tarjoutunut Suomen EU-puheenjohtajuuskauden yhdeksi kärkiteemaksi.

”Talouden ja hyvinvoinnin kohtalonyhteys toivottavasti tunnistetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten toimeenpanossa.

Valitettavan usein hyvinvointia edistävästä työstä on houkutus säästää vaikeina aikoina. Fiksuille hyvinvointiinvestoinnille saa kuitenkin hyvän tuoton. Menetetty hyvinvointi tulee kalliiksi”, Sari Aalto-Matturi sanoo.

Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi linjasi tulevaa järjestön liittokokouspäivänä Helsingissä 21.4.2018.

Lue lisää

Takaisin

Yhteystiedot

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja

+358 400 508 234Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki