Suomen Mielenterveysseuran Liittokokouksen päätöksiä

Suomen Mielenterveysseuran liittokokous 22.4.2017 Helsingissä päätti hallituksen henkilövalinnoista erovuoroisten tilalle. Liittokokous hyväksyi Mielenterveysseuran vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, kuluvan vuoden toimintasuunnitelman sekä vuoden 2018 toiminnan linjaukset ja kehysbudjetin. Liittokokous päätti jäsenmaksuista.

Arajärvi: Eriarvoistuminen huolestuttava kehityssuunta

Pentti Arajärvi.

Tohtori Pentti Arajärvi jatkaa Mielenterveysseuran puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta.

Edelliset kaksi kauttani ovat vain vahvistaneet käsitystäni Mielenterveysseuran toiminnan merkityksellisyydestä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Mielenterveyttä edistetään ja ongelmia ehkäistään monilla ja osittain erittäin halvoilla sekä yksinkertaisilla keinoilla, sanoo Pentti Arajärvi.

Yhteiskuntamme tilassa eriarvoisuuden kasvu on huolestuttavaa. Eriarvoisuus alkaa ja heijastuu kahdesta asiasta: tuloerojen ja terveyserojen kasvusta. Sairauksia ehkäistään luomalla oikeanlaiset yhteiskunnalliset olosuhteet jo niin varhain, ettei ongelmia isossa mitassa edes ehdi syntyä. 

Terveyseroihin vastataan varhain ennen kaikkea koulutuksella, työllisyydellä, nuorisotyöllä sekä liikunnalla ja ravinnolla sekä varhaisella tuella. Kaikkien kansainvälisten tutkimusten mukaan pienten tuloerojen yhteiskunnat ovat menestyvämpiä ja oikeudenmukaisempia, Pentti Arajärvi sanoo.

Mielenterveysseura haluaa vahvasti vaikuttaa yhteiskuntamme kehityssuuntaan, jotta kaikkien yhtäläinen oikeus hyvään mielenterveyteen toteutuisi. Se edellyttää vaikuttamista kaikissa poliitikoissa.

Mielenterveysseura on päivittänyt Mielen hyvinvoinnin tavoiteohjelman ja Itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelman.

Aalto-Matturi: 120-vuotinen historia velvoittaa

Sari Aalto-Matturi.

Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi esitteli kokousväelle vuoden 2016 tuloksia sekä toimintasuunnitelmaa kuluvalle vuodelle.

Maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, Suomen Mielenterveysseura, viettää parhaillaan 120-vuotisjuhlavuottaan. Historiansa saatossa seura ei monien aikalaistensa tavoin ole hiipunut, vaan on kyennyt uudistumaan ja löytämään uuden roolinsa kulloisessakin historiallisessa tilanteessa. Mielenvikaisten auttamisyhdistyksestä on kehittynyt moderni mielenterveyden edistäjä ja kriisiavun tarjoaja. Vaikuttava historia haastaa meidät nykyiset toimijat olemaan yhtä rohkeita ja innovatiivisia kuin edeltäjämme 120 vuoden aikana sen ajan yhteiskunnassa, sanoo Sari Aalto-Matturi.

Juhlavuoden kynnyksellä tapahtui mielenterveyden edistämistyölle monia merkittäviä asioita. Vuonna 2016 otettiin käyttöön opetussuunnitelma, jossa yläkoulun terveystiedossa ja alakoulun ympäristöopissa opetetaan mielenterveystaitoja. Mielen hyvinvointi on mukana esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmissa.

Mielenterveystaitojen vahvistaminen kuuluisi tärkeäksi sisällöksi kaikkiin koulutuksiin julkisella sektorilla, vapaa-ajan yhteisöissä ja työelämän areenoilla sekä luontevaksi aiheeksi kahvipöytäkeskusteluihin.

Mielenterveysseuran valtakunnallinen mielenterveysosaamista vahvistava hanke valittiin marraskuussa 2016 osaksi maan hallituksen kärkihanketta. Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia voidaan järjestää noin 25 000 ammattilaiselle ja kansalaiselle. Tämä on erinomainen mahdollisuus edistää mielenterveyttä monilla areenoilla. Näissä koulutuksissa moni on oivaltanut, että mielenterveys on terveyttä. 

Kriisitoiminnoissa tarjotaan maksutonta tukea ja apua ilman lähetettä puhelimessa, verkossa, kasvokkain ja ryhmissä. Viime vuonna kriisipuhelimessa käytiin lähes 50 000 keskustelua. Vastaajina oli ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia. Mielenterveysseura toimii valtakunnallisesti ja koordinoi 22 kriisikeskuksen toimintaa. 

Sote-uudistuksen yhteydessä suurena huolenaiheena on nyt varhaisen kriisiauttamisen aseman ja resurssien turvaaminen. Kriisikeskusten resurssit on varmistettava myös jatkossa. Oikea-aikainen keskusteluapu ennaltaehkäisee tilanteen pahenemista ja antaa voimia selviytyä elämän kriisistä.

Viime vuonna Mielenterveysseura sai varmistettua nuorten lähes ympärivuorokautisen Sekasin-chatin jatkumisen heti vuoden 2017 alusta Me-säätiön kaksivuotisella tuella. Palvelu on loistava ja tärkeä esimerkki siitä, mitä eri toimijoiden yhteistyöllä voimme digiaikana saada aikaan.

Mielenterveystyössä on osattava uudistua toimintaympäristön sekä asiakkaiden elämän ja tottumusten muutoksissa. Esimerkiksi viime vuonna SOS-kriisikeskuksen asiakkaista jo 35 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Kansalaistoiminnassa kehitettiin vapaaehtoistyön markkinoinnin vetovoimaisuutta ja konseptoitiin vapaaehtoistyön 51 tehtävää kuuteen kokonaisuuteen. Seurassa kehitettiin seuran digitaalisen läsnäolon kiinnostavuutta ja saatavuutta sekä käynnistettiin uusia digitaalisia hankkeita. 

Mieli 120 -juhlavuotta juhlimme yhdessä kumppaneiden, jäsenseurojen ja vapaaehtoisten voimin kiertämällä sadoissa tapahtumissa joka puolella Suomea ja viestimme yhdessä toivoa, iloa, voimaa, Sari Aalto-Matturi sanoo.

Uudet jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2017–2020

Liittokokous valitsi liittohallitukseen uudet jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2017–2020 erovuoroisten tilalle. Vuonna 2016 on edesmennyt kaksi liittohallituksen varajäsentä, joiden jäljellä olevalle kaudelle valittiin uudet varajäsenet. Toukokuun alusta hallituksen kokoonpano on seuraava (lopussa toimikausi ja suluissa varajäsenet):

 • Pentti Arajärvi, oikeustieteen tohtori, sosiaalioikeuden professori, 2017–2020
 • Leea Hiltunen, johtava hoitaja, sairaanhoitaja SHJ, varapuheenjohtaja, Rauman Seudun Mielenterveysseura, 2014–2017 (johtava psykologi Eija Stengård, Tampereen mielenterveysseura)
 • Emmi Benson, projektipäällikkö, tradenomi, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry 2015–2018 (mielenterveyshoitaja, työnohjaaja Merja Koskinen, Lounais-Suomen mielenterveysseura)
 • Tuula Jurmu, psykiatrian sairaanhoitaja, aluetoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 2016–2019 (työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi, Metallityöväen liitto)
 • Irja Kasurinen, laskentatoimen merkonomi, Sisä-Savon mielenterveysseura, 2014–2017 (sosionomi Marke-Riitta Martsola, Joensuun mielenterveysseura)
 • Susanna Määttä, sairaanhoitaja, Kainuun mielenterveysseura, 2017–2020  (palvelupäällikkö Seija Iltanen, Lohjan seudun mielenterveysseura)
 • Leena Korhola, sosiaaliterapeutti, Lappeenrannan mielenterveysseura, 2016–2019 (terveydenhoitaja, yrittäjä Linda Vesaharju, Hämeenlinnan seudun mielenterveysseura)
 • Matti Nokela, toimitusjohtaja, Helsingin mielenterveysseura, 2017–2020 (koulutustarkastaja Veli-Matti Seppä, Vantaan mielenterveysseura)
 • Alpo Manninen, sairaanhoitaja johtaja, terveydenhuollon maisteri, SMS:n henkilöjäsenet, 2015–2018 (näyttelijä, kirjailija, taiteellinen suunnittelija Jussi Lehtonen, Suomen Kansallisteatteri)
 • Hannele Niiniö, lehtori, Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, 2016–2019 (erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti Tuula Väätäinen, Ensi- ja turvakotien liitto)
 • Tuula Stenström, sairaanhoitaja, perheterapeutti, Salon mielenterveysseura, 2016–2019 (vertaistukikoordinaattori Marjut Niemelä-Pynttäri, Narsistien uhrien tuki)
 • Arja Sutela, pääsihteeri, VTM, MBA, Oulun seudun mielenterveysseura 2015–2018 (kehitysjohtaja, YTT Kaisa Kostamo-Pääkkö, Rovaniemen seudun mielenterveysseura)
 • Heimo Valkama, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Perhekuntoutuskeskus Lauste 2015–2018 (psykiatrian erikoislääkäri Sami Pirkola, Suomen psykiatriyhdistys)

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liittokokous keskusteli Mielenterveysseuran edellisen vuoden toiminnasta ja linjasi tulevaa. Liittokokous hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen.

Liittokokous hyväksyi kuluvan kalenterivuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion (14,7 Milj. €).

Vuodelle 2018 liittokokous vahvisti toiminnan linjaukset kehysbudjetin pysyessä vuoden 2017 tasolla.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Lisätietoa:

Lisätietoja

Pentti Arajärvi
Puheenjohtaja
Suomen Mielenterveysseura
Puh. +358 40 582 0300

Sari Aalto-Matturi
Toiminnanjohtaja
Suomen Mielenterveysseura
Puh. +358 400 508 234
sari.aalto-matturi@mielenterveysseura.fi

Takaisin