Tule Hyvän Mielen Tukijaksi tai Kriisiauttajaksi!

Tule Hyvän Mielen Tukijaksi tai Kriisiauttajaksi!

Tuet ja autat erilaisissa elämäntilanteissa selviytymisessä. Voit toimia Kriisipuhelimessa, verkossa, kasvokkain tai ryhmissä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja haluat olla kuuntelijana.

Saat iloa auttamisesta ja kehityt ihmisenä. Tarjoamme tukihenkilökoulutuksen, työnohjauksen ja virkistystoimintaa.

”Tukihenkilönä toimiminen on ollut erittäin antoisaa. Se on avartanut näköalojani ja auttanut minua kasvamaan ihmisenä."

Tukihenkilönä ja kriisipuhelinpäivystäjänä toimii jo yli 1500 vapaaehtoista

Hyvän Mielen Tukijoita ja Kriisiauttajia toimii lähes 40 mielenterveysseurassa ympäri Suomen, näistä 23 on kriisikeskuksia. Osassa seuroista vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa tai Verkkoriisikeskus tukinetissä, osassa tukea tarjotaan kasvokkain yksilö- tai ryhmätukihenkilönä. Voit valita sinulle sopivan tehtävän ja siihen käyttämäsi ajan.

Kriisipuhelinpäivystäjä tarjoaa keskusteluapua kriisissä tai vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Päivystäjä kuuntelee soittajaa ja auttaa häntä etsimään ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Kriisipuhelimessa käydään vuosittain noin 50 000 keskustelua.

Yksilötukihenkilö tapaa tuettavaa kasvokkain. Hän auttaa tuettavaa löytämään omia voimavarojaan sekä tukee arjessa ja haastavassa elämäntilanteessa rinnalla kulkien.

Hae tu­ki­hen­ki­lön pe­ruskoulutukseen

Vapaaehtoisena tukijana ja kriisiauttajana toimimisen perustaksi riittävät tavallisen ihmisen taidot, taito kuunnella ja olla aidosti läsnä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa, sinulla on elämänkokemusta, mutta mahdolliset kriisit ovat jo kaukana. Tukihenkilön peruskoulutuksessa saat tietoa tukemisesta sekä tuen tarvetta aiheuttavista asioista. Koulutukseen hakijoille pidetään haastattelu, jossa saat lisätietoa tehtävästä ja toiminnasta.

Vapaaehtoisiamme tuetaan

Tärkeää ihmissuhdetyötä tehdessäsi ansaitset vahvan ja laadukkaan tuen. Koulutusten lisäksi saat laadukasta työnohjausta, säännölliset kehityskeskustelut sekä mahdollisuuden turvautua kriisityön ammattilaisen tai kokeneen tukihenkin apuun. Olet osa vapaaehtoisyhteisöä ja voit osallistua yhteisiin virkistystilaisuuksiin.

Hyvän Mielen Tukijana tai Kriisiauttajana voit toimia paikallisessa mielenterveysseurassa tai Helsingin SOS-kriisikeskuksessa.

Joillakin paikkakunnilla tukihenkilönä voi toimia myös Rikosuhripäivystyksessä tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen tuen ryhmässä.

Vapaaehtoisena tukijana ja kriisiauttajana osallistut tärkeään tehtävään tukien kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja mielenterveyttä. Tervetuloa mukaan, sinua tarvitaan!

Lue kriisipuhelinpäivystäjien kokemuksista Helsingin SOS-kriisikeskuksessa ja Vihdin kriisikeskuksessa.

 

Lue lisää