Hyvää mieltä kansalaisvaikuttajana

Voit kantaa kortesi kekoon mielen hyvinvoinnin kansalaisvaikuttajana, vaikket olisi mukana paikallisen mielenterveysseuran toiminnassa.

Helppo ja pienimuotoinen tapa on jakaa Suomen Mielenterveysseuran Facebook-päivityksiä, twiittejä, videoita tai muuta verkkosivujen sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nykyisessä monimuotoisesti verkostoituneessa yhteiskunnassamme sekin on jo vaikuttamista. Jos vielä lähetät vaikka oman alueesi kansanedustajaehdokkaille eduskuntavaalikeväänä viestin tukien Suomen Mielenterveysseuran ajamia hallitusohjelmatavoitteita, olet jo tehnyt paljon mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteisöstä voimaa vaikuttamiseen

Lähtemällä mukaan paikallisen mielenterveysseuran toimintaan avaat itsellesi uusia ovia kansalaisvaikuttamiseen mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Monissa paikallisseuroissa järjestetään vuosittain useita yleisötilaisuuksia, joissa tuodaan mielen hyvinvointia esille ja herätetään keskustelua mielenterveyden merkityksestä ihmisille ja yhteisöillemme. Näitä voivat olla erilaiset messut, tori- tai kauppakeskustapahtumat ja järjestetyt tapaamiset oman alueen päättäjien kanssa. Parhaimmat vaikuttamismahdollisuudet sinulla on vuosittaisten valtakunnallisten päätapahtumien yhteydessä, esimerkiksi  Mental Health Art Weekillä tai Maailman mielenterveyspäivänä. Jos oman alueesi mielenterveysseura ei vielä ole näissä mukana, niin se voi olla juuri siksi, ettei sinun kaltaista aktiivista kansalaisvaikuttajaa vielä siinä seurassa ole. Tule mukaan toimintaan viemään paikallisen mielenterveysseurasi vaikuttamistyötä eteenpäin!

Vaikuttavaa vaikuttamisviestintää

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat asiat ovat paljon laajempia kuin mielenterveyspalvelut. Julkisen liikenteen saavutettavuus tai viheralueiden viihtyisyys ja turvallisuus voivat vaikuttaa vahvasti ihmisten stressitasoon ja yhteisön voimavaroihin. Näihin vaikuttaminen ei välttämättä onnistu terveyssektorin kautta.

Tärkeää on miettiä tarkasti ne ydinviestit, joita haluat mielen hyvinvoinnista esittää. Mieti myös, kenen tulisi kuulla viestit. Kiteytä viestisi selkeästi. Päättäjät kyllä osaavat lukea, mutta he eivät osaa kääntää sivua! Mitkä ovat oman alueesi kolme tärkeintä mielen hyvinvointiin vaikuttavaa seikkaa? Kun olet vaikuttamistilanteessa, esimerkiksi tavatessasi päättäjiä messuilla, toista nämä kolme pointtia kolme kertaa, niin ne varmasti jäävät päättäjien muistiin. Jos taas luettelet yhdeksän eri asiaa yhden kerran, niistä tuskin moni pysyy mielessä messuhallin ovia pidemmälle.

Suomen Mielenterveysseuran viestintä ja Kansalaistoimintojen yksikön suunnittelijat avustavat sinua mielellään paikallisessa mielen hyvinvoinnin kansalaisvaikuttamisessa.

Yhteistyöstä verkostoja ja vahvuuksia

Sosiaalisen median ja yksilökeskeisemmän yhteiskunnallisen kehityssuunnan myötä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet myös mielen hyvinvoinnin edistämisessä ovat lisääntyneet viime vuosina paljon, samoin myös päättäjien huomiosta kilpailevien viestien ja vaikuttajien määrä. Vahvemman yhteistyön kehittäminen ja yhteisten viestien etsiminen verkostoitumisen kautta voi lisätä sinun ja oman alueesi mielenterveysseuran vaikuttamismahdollisuuksia.

Ota rohkeasti yhteyttä alueesi muihin toimijoihin ja keskustelkaa tavoitteistanne. Monet asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja löydätte todennäköisesti useampia yhteisiä viestejä ja tavoitteita.

Lue lisää

Yhteystiedot

Katja Müller
Suunnittelija, markkinointi- ja digiviestintä
Kansalaistoiminnot

+358 40 667 1415Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sinikka Kaakkuriniemi
Järjestöjohtaja
Kansalaistoiminnot

+358 40 550 1119Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki