REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Mielenterveysseura ry
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Eija Kaipiainen

Suomen Mielenterveysseura ry
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
Puh. (09) 6155 1718

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Mielenterveysseura ry:n ja paikallisten mielenterveysseurojen jäsenten henkilötietojen ylläpito ja jäsenmaksujen laskutus ja seuranta. Paikallisille mielenterveysseuroille lähetetään jäsentietoja, esimerkiksi jäsenlistoja, jäsentarroja ja maksuntarkkailulistoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten perustiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, henkilön syntymävuosi ja tieto siitä, minkä yhdistyksen jäsen on).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus tai paikallisen mielenterveysseuran toimijan ilmoitus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Jäsenasioita hoitavan henkilön työhuoneessa.

B. ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.