Kaikki alkaa tukihenkilön peruskoulutuksesta

Paikalliset mielenterveysseurat järjestävät 3 opintopisteen laajuisia tukihenkilön peruskoulutuksia. Koulutuksissa kunnioitetaan tavallisen ihmisen tieto-taitoa ja arjen asiantuntijuutta. Ota yhteyttä paikalliseen mielenterveysseuraan ja sovi haastattelusta. Sinulla on haastattelun perusteella mahdollisuus harkita, onko elämäntilanteesi sopiva ja voimavarasi riittävät tukihenkilötyöhön ryhtymiselle. Voit harkita myös, onko tarjottu tehtävä sellainen, että voit ja haluat sitoutua siihen. Tukihenkilön peruskoulutus antaa sinulle tietoa yhdistyksestä, tukemisesta ja tuen tarvetta aiheuttavista asioista. Koulutus auttaa löytämään oman ainutlaatuisen tapasi toimia toisen ihmisen tukena, ja sinua rohkaistaan erityisesti oman toiminnan tarkasteluun, itsetuntemuksen lisäämiseen ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Lisäkoulutukset

Lisäkoulutukset tarjoavat syventävää tietoa peruskoulutuksen sisältöaiheista ja omasta tehtävästäsi, tai tutustuttavat uusiin ajankohtaisiin aiheisiin. Lisäkoulutuksia järjestävät sekä paikalliset mielenterveysseurat että Suomen Mielenterveysseura. Suomen Mielenterveysseuran järjestämät jatkokoulutukset pätevöittävät uuteen tehtävään ja mahdollistavat eteneminen tukihenkilön uralla. Jatkokoulutuksia järjestetään tukihenkilövastaavan, mentorointivastaavan, tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttajan, ryhmänohjaajan, taloudellisissa vaikeuksissa olevan tukijan sekä vapaaehtoistyön työnohjaajan tehtäviin ryhtyville. Myös kriisipuhelinpäivystäjäksi, verkkokriisityöhön tai kriisitukihenkilöksi ryhtyessäsi saat tehtävään valmentavan koulutuksen. Mielenterveysseuran koulutukset ovat maksuttomia ja saat niistä todistuksen.

Tukihenkilövastaava

Tukihenkilövastaavan koulutus antaa syventävää tietoa yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta. Se antaa valmiuksia taloushallintoon sekä tietoa tukihenkilötoiminnan vaatimista tilastointi-, turvallisuus- yms. vastuista. Se valmentaa sinut vapaaehtoistyön organisoimiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen sekä yhdistystoiminnan ja oman toimintasi arvioimiseen.

Tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttaja

Kouluttautuminen tukihenkilön peruskoulutuksen kouluttajaksi antaa sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa tukihenkilön peruskoulutus, toimia tukihenkilöiden kouluttajana ja arvioida toteutunutta koulutusta. Saat tietoa Mielenterveysseuran yhtenäisestä koulutusmallista ja valmiuksia ottaa tasavertaisesti järjestämis- ja koulutusvastuuta yhdistyksen palkattujen toimijoiden rinnalla.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaajan koulutus antaa Sinulle kokemuksen ryhmässä olosta ja valmiuksia tietoisesti tarkkailla itseäsi ryhmän jäsenenä. Sinulle annetaan myös valmiuksia suunnitella ryhmän toteutus, esimerkiksi ryhmän tarpeen kartoitus, sisällön suunnittelu tarvetta vastaavaksi, kohderyhmän tarkennus, markkinointi, käytännön järjestelyt ja aikataulutus. Saat koulutuksessa valmiuksia ohjata ryhmää, tietoa erilaisista ryhmistä, ryhmäläisistä ja ryhmäilmiöistä sekä tukea oman ohjaustapasi löytämiseen ja kehittämiseen.

Vapaaehtoistyön työnohjaaja

Koulutus antaa valmiuksia organisoida ja toteuttaa mahdollisimman laadukasta ja asiantuntevaa vapaaehtoistyön työnohjausta. Se tukee kykyäsi ymmärtää vapaaehtoistyöntekijöitä ja heidän työtään sekä vapaaehtoistyön erityispiirteistä ja kontekstista aiheutuvia vaatimuksia vapaaehtoistyön työnohjaukselle. Saat 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa vahvat valmiudet työnohjaajan tehtävään. Tutustu Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä -kirjaan.

Yhteystiedot

Liisa Nieminen
Suunnittelija, vapaaehtoistyön johtaminen ja työnohjaus
Kansalaistoiminnot

+358 40 556 4034Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Veli Kaukkila
Suunnittelija, tukihenkilötoiminta
Kansalaistoiminnot

+358 400 931 250Vihtorinkatu 1 LH 17, 23800 Laitila