Tule Hyvän Mielen Tukijaksi tai Kriisiauttajaksi!

Tule Hyvän Mielen Tukijaksi tai Kriisiauttajaksi!

Tuet ja autat erilaisissa elämäntilanteissa selviytymisessä. Voit toimia Kriisipuhelimessa, verkossa, kasvokkain tai ryhmissä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa ja haluat olla kuuntelijana.

Saat iloa auttamisesta ja kehityt ihmisenä. Tarjoamme tukihenkilökoulutuksen, työnohjauksen ja virkistystoimintaa.

”Tukihenkilönä toimiminen on ollut erittäin antoisaa. Se on avartanut näköalojani ja auttanut minua kasvamaan ihmisenä."

Tukihenkilönä ja kriisipuhelinpäivystäjänä toimii jo yli 1500 vapaaehtoista

Hyvän Mielen Tukijoita ja Kriisiauttajia toimii lähes 40 mielenterveysseurassa ympäri Suomen, näistä 23 on kriisikeskuksia. Osassa seuroista vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa tai Verkkokriisikeskus tukinetissä, osassa tukea tarjotaan kasvokkain yksilö- tai ryhmätukihenkilönä. Voit valita sinulle sopivan tehtävän ja siihen käyttämäsi ajan.

Kriisipuhelinpäivystäjä tarjoaa keskusteluapua kriisissä tai vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Päivystäjä kuuntelee soittajaa ja auttaa häntä etsimään ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Kriisipuhelimessa käydään vuosittain noin 50 000 keskustelua.

Yksilötukihenkilö tapaa tuettavaa kasvokkain. Hän auttaa tuettavaa löytämään omia voimavarojaan sekä tukee arjessa ja haastavassa elämäntilanteessa rinnalla kulkien.

Myöhemmin voit kouluttautua myös ryhmänohjaajaksi.

Tu­ki­hen­ki­lön pe­ruskoulutukseen voi hakea tavallinen ihminen, jonka oma elämä on tasapainossa

Vapaaehtoisena tukijana ja kriisiauttajana toimimisen perustaksi riittävät tavallisen ihmisen taidot, taito kuunnella ja olla aidosti läsnä. Oman elämäsi tulee olla tasapainossa, sinulla on elämänkokemusta, mutta mahdolliset kriisit ovat jo kaukana.

Tukihenkilön peruskoulutuksessa saat tietoa tukemisesta sekä tuen tarvetta aiheuttavista asioista. Koulutukseen hakijoille pidetään valintahaastattelu, jossa saat lisätietoa tehtävästä ja toiminnasta.

Auttamistyössä keskeistä on kohtaaminen. Hyvän kohtaajan tunnusmerkkejä ovat taito kuunnella ja kyky antaa tilaa. Hän on ystävällinen ja kunnioittaa autettavaa. Itsetuntemus sekä tasapainoinen suhde omaan itseen on myös olennaista.” – Tukihenkilötoiminnan suunnittelija Veli Kaukkila

Vapaaehtoisiamme tuetaan

Tärkeää ihmissuhdetyötä tehdessäsi ansaitset vahvan ja laadukkaan tuen. Koulutusten lisäksi saat laadukasta työnohjausta, säännölliset kehityskeskustelut sekä mahdollisuuden turvautua kriisityön ammattilaisen tai kokeneen tukihenkin apuun. Olet osa vapaaehtoisyhteisöä ja voit osallistua yhteisiin virkistystilaisuuksiin. Kaikilla vapaaehtoisillamme on  tapaturmavakuutus.

Tervetuloa mukaan palkitsevaan vapaaehtoistyöhön, sinua tarvitaan!

Vapaaehtoisena tukijana ja kriisiauttajana osallistut tärkeään tehtävään tukien kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Hyvän Mielen Tukijana tai Kriisiauttajana voit toimia paikallisessa mielenterveysseurassa tai Helsingin SOS-kriisikeskuksessa erilaisissa tehtävissä. Ota yhteyttä ja katso tarkemmat tiedot tehtävistä seurojen omilta verkkosivuilta.

Vapaaehtoisena voit toimia myös Rikosuhripäivystyksessä tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkisen tuen ryhmässä.

Lue tukihenkilön ja tuettavan tarina. Tutustu kriisipuhelinpäivystäjien kokemuksiin Helsingin SOS-kriisikeskuksessa ja Vihdin kriisikeskuksessa.

Lue lisää

Muualla verkossa

 

 

Yhteystiedot

Veli Kaukkila
Suunnittelija, tukihenkilötoiminta
Kansalaistoiminnot

+358 400 931 250Vihtorinkatu 1 LH 17, 23800 Laitila