Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetin chatissa tai nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa. Osa kokeneemmista vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: kriisityön ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämäntilanne on vakaa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa neljä tuntia kerrallaan.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valitut osallistuvat 35 tunnin koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla, tekemään harjoitusvuoron sekä toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan.  

Koulutuksessa käydään läpi kriisien ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää neljän tunnin harjoittelun sekä ennakko- ja välitehtäviä. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee huomattavasti enemmän kuin mitä pystytään vastaamaan. Kriisipuhelimeen tulee päivässä lähes 500 soittoa. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden. Seuraava vapaaehtoisten koulutus on syksyllä 2018 ja se painottuu Sekasin-chattiin. Haku Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi syksyn hakuprosessissa on päättynyt. Kriisipuhelimeen vapaaehtoisia koulutetaan seuraavan kerran keväällä 2019. Aikataulut tarkentuvat tälle sivulle syys-lokakuun aikana.

Hakulomake Helsingin SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi. Hae mukaan!

 

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Julia Iinatti
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sos-kriisikeskus

+358 40 704 8168Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki