Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Kriisipuhelimessa ja Tukinetin chatissa. Osa vapaaehtoisista voi toimia henkilökohtaisissa tukisuhteissa. Konkarivapaaehtoisia myös tapaa asiakkaita kasvokkain.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa neljä tuntia kerrallaan.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valitut osallistuvat 35 tuntia kestävään kurssiin. Kurssille osallistuvat sitoutuvat olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla ja toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan.  

Koulutuksessa käydään läpi kriisien ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää neljän tunnin harjoittelun sekä ennakko- ja välitehtäviä. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksen voi lähettää ympäri vuoden. Koulutamme uusia vapaaehtoisia Sekasin-chat -päivystäjiä seuraavan kerran syksyllä 2017 ja koulutus on täynnä. 30.1.-6.3.2018 järjestettävään Kriisipuhelin-päivystämiseen painottuvaan koulutukseen haastatellaan hakijoita syksyn aikana. Kurssi-illat ovat tiistaisin klo 16.30-20 Länsi-Pasilassa.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee sekä Kriisipuhelimen että Tukinetin kautta kautta huomattavasti enemmän kuin mitä pystytään vastaamaan. Kriisipuhelimeen tulee päivässä noin 500 ja vuosittain noin 180 000 soittoa. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

Hakemuslomake Helsingin SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi.

 

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Susanna Winter
Kriisipuhelintoiminnan päällikkö

09 41350 510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki