Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Kriisipuhelimessa ja Tukinetin chatissa. Osa vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa neljä tuntia kerrallaan.

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valitut osallistuvat 35 tuntia kestävään kurssiin. Kurssille osallistuvat sitoutuvat olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla ja toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan.  

Koulutuksessa käydään läpi kriisien ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää neljän tunnin harjoittelun sekä ennakko- ja välitehtäviä. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee huomattavasti enemmän kuin mitä pystytään vastaamaan. Kriisipuhelimeen tulee päivässä lähes 500 soittoa. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden. Kevään Kriisipuhelin-päivystämiseen painottuva koulutus on päättynyt. Seuraava vapaaehtoisten koulutus on syksyllä 2018 ja se on Sekasin-chat painotteinen, lue lisää ja hae mukaan täältä. Kriisipuhelimeen vapaaehtoisia koulutetaan seuraavan kerran keväällä 2019.

Hakulomake Helsingin SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi.

 

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Saara Mäki-Reinikka
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sos-kriisikeskus

+358 40 684 0510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki