Vapaaehtoiseksi Helsingin SOS-kriisikeskukseen

Helsingin SOS-kriisikeskuksen koulutetut vapaaehtoiset toimivat päivystäjinä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, Tukinetissä tai nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa. Osa kokeneemmista vapaaehtoisista toimii kriisikeskuksen asiakkaan tukihenkilönä henkilökohtaisissa tukisuhteissa puolen vuoden ajan.

SOS-kriisikeskus tarjoaa mielenkiintoista vapaaehtoistoimintaa kriisissä tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukena. Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: kriisityön ammattilaiset ovat apuna, työnohjaustapaamisia on kuukausittain ja jatkokoulutuksia säännöllisesti.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan puhelin- ja verkkoauttamisen (ks. www.puheet.net) ja tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita. Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämäntilanne on vakaa ja mahdolliset omat kriisit jo kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa kolme-neljä tuntia kerrallaan.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään muualla kuin Helsingissä, voit tiedustella mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi

Hae mielenkiintoiseen vapaaehtoistoimintaan ja tule mukavaan porukkaan

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi haluava täyttää hakemuksen. Kriisiauttamiseen sopivat hakijat kutsutaan haastatteluun. Koulutukseen valitut osallistuvat 35 tunnin koulutukseen. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla, tekemään harjoitusvuoron sekä toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan. 

Koulutuksessa käydään läpi asiaa mielenterveyden tukemisesta ja kriisien perusteista, ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää harjoittelun sekä välitehtäviä. Kouluttajina toimivat SOS-kriisikeskuksen työntekijät ja konkarivapaaehtoiset.

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia päivystäjiä. Yhteydenottoja tulee huomattavasti enemmän kuin mitä pystytään vastaamaan. Tule mukaan, sinua tarvitaan!

SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi on jatkuva haku eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden. Seuraava vapaaehtoisten koulutus on keväällä 2019 ja koulutuksen valintaprosessissa otetaan huomioon meille 13.1.2019 saapuneet hakemukset.

Toivomme sinulta:

 • vähintään 25 vuoden ikää
 • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle kokemus kuulluksi tulemisesta
 • vuorovaikutustaitoja
 • perustason tietoteknisiä valmiuksia
 • halua kehittää omaa osaamista
 • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Koulutuspäivät:

 • la 2.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 1
 • la 9.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 1
 • la 16.2.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 2
 • la 2.3.2019 klo 10-17 Mielenterveyden ensiapu 2
 • la 9.3.2019 klo 10-17 Verkkoauttamisen perusteet
  tai su 10.3.2019 klo 10-17 Puhelinauttamisen perusteet

Koulutus järjestetään Helsingissä. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan aktiivisesti läsnä kaikkina koulutuspäivinä, osallistumaan kolmen tunnin harjoitusvuoroon toimistolla sekä toimimaan puhelin- tai verkkopäivystäjänä vähintään vuoden ajan koulutuksen jälkeen.

Hakulomake Helsingin SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoiseksi. Hae mukaan!

Lue lisää

Kriisipuhelin - tukea kriisissä oleville ja heidän läheisilleen
Kuljen hetken rinnallasi
Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin
Tule vapaaehtoiseksi

Yhteystiedot

Julia Iinatti
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Sos-kriisikeskus

+358 40 704 8168Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki