Tutkimus: Huumori on tärkeää järjestöjen toimintaan osallistuneille

Uutiset

Huumori edistää eniten omaa hyvinvointia, arvioivat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneet kyselyssä.

Naurava nainen. Taustalla näkyy vettä.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteisen tutkimusohjelman MIPA-hankkeen kysely selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 936 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistunutta ihmistä syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

”Tutkimusten perusteella ei voi taata, että ’nauru pidentää ikää’, mutta kyllä se näyttäisi hyvinvointia edistävän”, tutkija Jukka Valkonen sanoo.

Huumori liittyy vahvasti sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä oloon, mutta sillä on myös psykologisia tehtäviä. Huumori koetaan ensisijaisesti osaksi ihmisen psyykkistä toimintakykyä.

Joillekin vastaajille huumori on yhteydessä lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi liittyä siihen, että huumorin on todettu suojaavan stressiltä ja auttavan tunteiden hallinnassa. Naiset antoivat ylipäänsä korkeampia pistemääriä hyvinvointia edistäville tekijöille ja myös sille, miten huumori edisti hyvinvointia, mutta miehillä huumori oli suhteellisesti tärkeämpää hyvinvoinnille.

Järjestön toiminnassa huumori voi omalta osaltaan edistää kokemusta kohdatuksi tulemisesta. Järjestöjen mahdollistamissa kohtaamisissa huumorilla voi olla oma paikkansa, ja järjestöt voivat luoda omassa toiminnassaan huumorille altistavia tiloja ja tilanteita.

Huumori on kuitenkin monitahoinen ilmiö, jota on tarpeen tarkastella jatkossa esimerkiksi erilaisten huumorin tyylien kannalta. Kaikki huumori ei edistä hyvinvointia.

Lue tutkimusartikkeli: Valkonen, Jukka (2019): Huumori hyvinvoinnin edistäjänä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke. Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Lisätietoa:

  • Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura p. 040 6740 225, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi
  • Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

Lue lisää

Takaisin