Unelmien työpäivänä Mielenterveysseura nostaa esiin vuorovaikutustaidot

Uutiset


 

Työpaikan vuorovaikutustaitoja piti tärkeinä 58 prosenttia kaikista vastaajista. Niiden merkitys korostui entisestään vanhemmissa ikäluokissa. Seuraavaksi nousivat kuormittavista tilanteista selviämisen taidot, joita tärkeinä piti 41 prosenttia vastaajista. Näiden taitojen merkitys taas korostui nuorempien ikäluokkien vastauksissa.

Työpaikan mielenterveystaidoista ongelmanratkaisutaitoja tärkeinä piti 39, tunnetaitoja 23 ja tietoisuustaitoja 11 prosenttia. Vastaukset selvisivät Bilendi Oy:n toukokuussa järjestetyn internet-paneelin monivalintatehtävästä. Kansallisesti edustavaan otokseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista.

”Vuorovaikutuksessa työpaikalla vaikutamme aina toisiimme, halusimme tai emme. Taitoa on esimerkiksi osoittaa kiinnostusta työkavereita kohtaan ja kysyy toisten kuulumisia, niin työn kuin henkilökohtaisen elämän osalta,” sanoo projektipäällikkö Tiina Lumijärvi Suomen Mielenterveysseurasta.

”Ongelmia voidaan ehkäistä myös osoittamalla aitoa kiinnostusta toista kohtaan, tuomalla tarvittaessa huoli esiin ja pysähtymällä kuuntelemaan. Tärkeää on, että on riittävästi aikaa etsiä yhdessä vastauksia.”

”Työpaikalla kannustavuus luo turvallista ja positiivista ilmapiiriä, joka on yksi tuloksellisen työn osatekijä”.

”Tärkeää on kokemus yhdessä tekemisen meiningistä. Toisaalta töissä tulee olla tilaa hengähtämiselle ja palautumishetkille. Jotta työ etenee ja työntekijänä voi kehittyä, Unelmien työpäivänä on myös tilaa rakentavalle palautteelle”, summaa Lumijärvi.

Vuorovaikutustaitoja voi oppia läpi elämän. Mielenterveyden ensiapu -kansalaiskoulutuksissa on mahdollista lisätä taitoja ja tietämystä paitsi tunne-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaidoista, myös kuormittavista tilanteista selviytymisestä.

Unelmien työpäivää vietetään 5. lokakuuta. Päivän tavoitteena on, että työyhteisöt kehittävät omaa arkeaan niin, että yhä useampi meistä voisi paremmin. Unelmien työpäivä on osa Yksi elämä -terveystalkoita ja verkostoa, jossa Suomen Mielenterveysseura on mukana yhdessä Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, Sydänliiton, Syöpäjärjestöjen ja Duodecimin kanssa.

Takaisin

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki