Ajassa

20/03/2019 - 14:16

Juha Mikkonen: ”Nykytilanteessa ei ole mitään syytä lisätä alkoholin saatavuutta”

"Lopulta kyse on hyvästä yhteiskunnasta ja sen arvomaailmasta”, Juha Mikkonen sanoo. Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen kietoutuvat oleellisesti yhteen.


13/03/2019 - 18:32

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.3.2019

Tutkimuksia ylipainon ja mielenterveyden korrelaatiosta työkyvyttömyydessä, erilaisten riippuvuuksien neurobiologiasta, kommunikaation sujumisesta psykiatrian poliklinikoilla ja ilmastoahdistuksesta.


13/03/2019 - 09:42

”Pelkästään tieto siitä, että joku on olemassa, jos tarvitsen, auttoi jaksamaan”

Jani vastaa vapaaehtoisena Suomen Mielenterveysseuran Kriisipuhelimeen, kun sinulla on hätä ja huoli. Hän ja 550 000 sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoista ovat niitä jokuja, joiden ansiosta Suomi on parempi paikka meille kaikille.


11/03/2019 - 14:15

Niina Mustonen Mielenterveysseuran koulutuspäälliköksi

Valtiotieteiden maisteri Niina Mustonen aloittaa Suomen Mielenterveysseuran koulutuspäällikkönä 18.3.


11/03/2019 - 14:07

Meri Larivaara Mielenterveysseuran johtavaksi asiantuntijaksi

Meri Larivaara aloitti Suomen Mielenterveysseuran johtavana asiantuntijana ja asiantuntijalääkärinä 7.3.


11/03/2019 - 08:34

Surukonferenssi 2019 tarjoaa tutkimustietoa ja välineitä surun käsittelyyn perheessä

Yhdestoista valtakunnallinen Surukonferenssi järjestetään Tampereella 11.-12.4.2019. Konferenssin teemana on Suru perheessä. Perheen surua käsitellään monipuolisesti eri perheenjäsenten, eri kuolinsyiden ja selviytymiskeinojen näkökulmasta.


06/03/2019 - 11:11

Martti Suosalo: ”Mielenterveyden ongelmista kärsivät pitää ottaa mukaan porukkaan – työyhteisö tarjoaa parasta terapiaa”

Maailma on kehittynyt humanistisemmaksi, ja mielenterveyteen liittyviin asioihin suhtaudutaan aiempaa suvaitsevaisemmin, näyttelijä Martti Suosalo sanoo.


01/03/2019 - 14:21

Allekirjoita kansalaisaloite Terapiatakuun puolesta

Terapiatakuu parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Ehdotettu lakimuutos rakentaisi Suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason.


28/02/2019 - 13:04

Tutkimus: Huumori on tärkeää järjestöjen toimintaan osallistuneille

Huumori edistää eniten omaa hyvinvointia, arvioivat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneet kyselyssä.


28/02/2019 - 13:01

”Tarpeeks pimeetä juttuu” – huumori voi olla osa toipumista

Huumori saattaa olla merkittävin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvointia edistävä asia, kirjoittaa tutkija Timo Ilomäki.


27/02/2019 - 20:09

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 28.2.2019

Tutkimuksia masennuslääkkeiden vaikutuksesta, autismikirjon lasten kyvystä erottaa puheen tunnetiloja, tinnituksen hoidosta, vankilassa tehtävästä sosiaalityöstä, lääkärien suhtautumisesta nettiterapiaan ja suomalaisten huumekokeiluista.


25/02/2019 - 14:42

Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveysseuran ylläpitämissä verkkokriisikeskus Tukinetissä ja Sekasin-chatissä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi myös vuonna 2018. Suuri kysyntä ei ole sattumaa.


21/02/2019 - 11:44

Professori Erkki Isometsä: ”Itsemurhien ehkäisy on tärkeää, mutta hyvä tarkoitus ei riitä – tarvitsemme tietoa”

”Kulttuurin muutos on hyvin merkittävä asia. Esimerkiksi vielä 1990-luvun alussa masennus oli asia, josta ei haluttu keskustella, koska siihen liittyi tunne leimautumisesta psykiatriseksi potilaaksi", sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä.


14/02/2019 - 12:48

"On palkitsevaa nähdä, kun ryhmäläisille tulee hyvä mieli"

”Mielenterveysasiat kiinnostavat, ja oli kiva päästä kokeilemaan toiminnallisia menetelmiä käytännössä. Oli myös hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Ne eivät ole kulttuurisidonnaisia.”


13/02/2019 - 19:39

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 14.2.2019

Tutkimuksia työmuistin, tunneälyn ja ironian tajun välisestä suhteesta, älyllisen kehitysvammaisuuden geneettisestä taustasta, nuoruuden ja keski-iän identiteeteistä, koulukuraattorien ja -psykologien palveluista ja alkoholin puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.


Sivut