Ajassa

16/11/2018 - 14:06

Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke on kouluttanut 18 000 kansalaista ja ammattilaista

Sipilän hallituksen Terveyden ja hyvinvoinnin kärkihankkeen osahankkeen toteuttaja on Suomen Mielenterveysseura. Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke on järjestänyt 2017–18 yli 1000 Mielenterveyden ensiapu -koulutusta lähes 18 000 kansalaiselle ja ammattilaiselle ympäri Suomen. Lisäksi hankkeessa on koulutettu noin 600 uutta Mielenterveyden ensiapu -ohjaajaa.


15/11/2018 - 12:38

Muuri-tapahtuma Helsingin Lapinlahdessa lauantaina 17.11.2018 klo 13.00

Ihmisketju puolustaa Lapinlahtea ja sen nykyistä toimintaa lauantaina klo 13.


11/11/2018 - 18:58

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 12.11.2018

Tutkimuksia inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta, katsekontaktin suhteesta valehteluun, perhedynamiikasta, äidin mielenterveysoireiden vaikutuksesta vauvaan ja Keroputaan mallin tehokkuudesta.


10/11/2018 - 09:57

Iisalmi on Kriisipuhelimen vuoden päivystyspaikkakunta

Täysin vapaaehtoistyönä toimivan iisalmelaisen Ylä-Savon mielenterveysseuran päivystämistä kuvataan tunnolliseksi, hyvää yhteistyötä rakentavaksi sekä toiminnan valtakunnallisuuden huomioivaksi.


06/11/2018 - 09:00

Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen: "Liiketoiminnan vastuullisuus näkyy asiakkaiden kohtaamisessa ja yrityksen tuloksessa"

Mielenterveysasiat linkittyvät monella tavalla Kimmo J. Lipposen arkeen. Hän työskentelee Yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVOn toimitusjohtajana ja on hyvin kiinnostunut vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan edistämisestä.


06/11/2018 - 08:26

Nuorelle vertaistukea 24/7 Sekasin-Discordilla

Sosiaalisen median Discord-alustalla toimivan Sekasin-kanavan suosio on parissa viikossa suorastaan räjähtänyt. Alusta perustettiin lähinnä syrjäytymisvaarassa olevia yläasteikäisiä poikia ajatellen, mutta nyt siellä hengailee tuhansia nuoria.


02/11/2018 - 12:42

Aktiivisuudesta apu ympäristöahdistukseen

Ympäristöahdistus voi ilmetä pelkona, suruna tai vihana. Ahdistuksen viittaan kääriytynyt kyynikko ei enää jaksa nähdä toivoa tai yrittää. Sanjaana Gavalas kokosi rohkaisevan vinkkilistan, joka kannustaa toimimaan ja helpottaa ympäristöahdistusta.


02/11/2018 - 07:44

Kirja kirjalta euroja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Suomalaisen kirjakaupan asiakkaat valitsivat lahjoituskohteeksi lasten ja nuorten mielenterveystyön. Jokaisesta 1.11. – 9.12. aikana myydystä Otavan lasten ja nuorten kirjasta lahjoitetaan yksi euro Suomen Mielenterveysseuralle.


29/10/2018 - 08:53

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 29.10.2018

Tutkimuksia syyntakeettoman rikoksentekijän ja lähipiirin hoidosta, vanhempien mielenterveysongelmien heijastumisesta lapsiin, vanhusten itsetuhoisuudesta, musiikkiterapiasta ja ihmisen ja maiseman moniaistisesta suhteesta.


26/10/2018 - 12:47

Suomen Mielenterveysseura ja Tilajakamo arvostelevat Helsingin kaupungin kaavailuja

Ylimitoitetut korjaussuunnitelmat ja kohtuuttomat vuokrankorotukset uhkaavat häätää hyvän kansalaistoiminnan Lapinlahdesta.


24/10/2018 - 14:42

LINITY suojaa uudelta itsemurhayritykseltä

Aiempi itsemurhayritys on tärkein yksittäinen itsemurhariskiä lisäävä tekijä. Mielenterveysseuran viisivuotisessa projektissa otettiin käyttöön Linity-menetelmä itsemurhaa yrittäneiden auttamisessa.


24/10/2018 - 10:32

Professori Matti Urrila: ”Ei ole yhdentekevää miten käyttäydyn yhteistyötilanteessa”

”On ohittamaton tosiasia, että jokainen toimija on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus”, sanoo Matti Urrila.


22/10/2018 - 14:10

Vapaaehtoistoiminta on hyviä tekoja – eettisesti kestävältä pohjalta

Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa, tärkeää ja vaatii myös tukirakenteita toimiakseen kestävällä pohjalla, kirjoittavat Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu havainnoistaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.


10/10/2018 - 20:11

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.


10/10/2018 - 09:59

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

”Aivojen ergonomiaa ei oikeastaan tunneta vielä lainkaan, vaikka vuosi vuodelta yhä suurempi osa työstä siirtyy tietotyöksi", sanoo Mikko Kosonen.


Sivut