Ajassa

26/10/2018 - 12:47

Suomen Mielenterveysseura ja Tilajakamo arvostelevat Helsingin kaupungin kaavailuja

Ylimitoitetut korjaussuunnitelmat ja kohtuuttomat vuokrankorotukset uhkaavat häätää hyvän kansalaistoiminnan Lapinlahdesta.


24/10/2018 - 14:42

LINITY suojaa uudelta itsemurhayritykseltä

Aiempi itsemurhayritys on tärkein yksittäinen itsemurhariskiä lisäävä tekijä. Mielenterveysseuran viisivuotisessa projektissa otettiin käyttöön Linity-menetelmä itsemurhaa yrittäneiden auttamisessa.


24/10/2018 - 10:32

Professori Matti Urrila: ”Ei ole yhdentekevää miten käyttäydyn yhteistyötilanteessa”

”On ohittamaton tosiasia, että jokainen toimija on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus”, sanoo Matti Urrila.


22/10/2018 - 14:10

Vapaaehtoistoiminta on hyviä tekoja – eettisesti kestävältä pohjalta

Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa, tärkeää ja vaatii myös tukirakenteita toimiakseen kestävällä pohjalla, kirjoittavat Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu havainnoistaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa.


10/10/2018 - 20:11

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 11.10.2018

Tutkimuksia nuorten päihteiden käytön ja psykoosisairauksien välisestä suhteesta, mielenterveysongelmien vaikutuksesta nuorten työkykyyn, hengitysharjoitteiden käytöstä musiikkiterapiassa, queer-menneisyyksien moninaisuudesta ja sotalapsikokemuksista.


10/10/2018 - 09:59

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen: ”Merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallinnan tunne vaikuttavat suoraan hyvinvointiin”

”Aivojen ergonomiaa ei oikeastaan tunneta vielä lainkaan, vaikka vuosi vuodelta yhä suurempi osa työstä siirtyy tietotyöksi", sanoo Mikko Kosonen.


10/10/2018 - 09:02

ALMAlle valtakunnallinen mielenterveyspalkinto

Valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon 2018 saa artisti ALMA. Suomen ensimmäisen Mielinauha-keräyksen lähettiläänä toiminut ALMA eli Alma Sofia Miettinen on tuonut ennakkoluulottomasti esiin erityisesti nuorten mielenterveyttä ja tarvetta saada tukea niissä hetkissä, jolloin elämässä on vaikeaa.


04/10/2018 - 05:44

Unelmien työpäivänä Mielenterveysseura nostaa esiin vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot nousivat kärkeen, kun Mielenterveysseuran tilaamassa kyselyssä kysyttiin työpaikan tärkeimpiä ja hyödyllisimpiä mielenterveystaitoja.


28/09/2018 - 12:32

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) selvitti, että valtaosassa yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.


26/09/2018 - 18:28

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 27.9.2018

Tutkimustietoa tunteiden tarttumisesta työelämässä, hengityksestä filosofisena kysymyksenä ja kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista mielenterveysongelmien käsittelyssä.


25/09/2018 - 08:47

Ministeri Sampo Terho: ”Ihmiskunnan pyrkimys kohti parempaa on loppujen lopuksi kamppailua kohti vahvempaa mielenterveyttä”

"Henkisen hyvinvoinnin ja kulttuuri- tai urheiluharrastusten yhteys on moneen kertaan tutkimuksin osoitettu. Itsensä toteuttaminen miellyttävässä yhteisössä, jossa on mahdollisuus jakaa kiinnostustaan tai pelata yhdessä, on arvokasta kaikkien mutta erityisesti nuorten henkiselle hyvinvoinnille", sanoo ministeri Sampo Terho.


19/09/2018 - 14:00

Maailman mielenterveyspäivän Mind Pride -kulkue Helsingissä 10.10.2018 - "Olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet."

Suomen Mielenterveysseura ja YLEn Jenny+ -ohjelmasarja järjestävät yhdessä Maailman mielenterveyspäivän Mind Pride -kulkueen Helsingissä. Tule mukaan ja näytä vihreää valoa erilaisuudelle!


14/09/2018 - 11:08

Maahanmuuttajien kriisiavussa ihminen kohdataan ihmisenä

MIOS-blogisarjan kolmannessa kirjoituksessa pohditaan maahanmuuttoa ja kriisiauttamista.


13/09/2018 - 15:44

Valmentaja Erkka Westerlund: "Mielen valmentaminen on tärkeintä"

"Hyvässä valmennuksessa on kyse siitä, miten autetaan urheilijaa tuntemaan itsensä ja millaista on sellainen toiminta, joka tukee tätä tavoitetta”, sanoo valmentaja Erkka Westerlund.


13/09/2018 - 08:03

Viisi vinkkiä osatyökykyiselle

Osatyökykyinen Henna Blom oli mukana Mielinauha-kampanjassa sen ensimmäisenä vuonna. Nyt hän jakaa vinkkejä kaikille osatyökykyisenä työskenteleville.


Sivut