Ajassa

20/03/2018 - 10:03

Avoin työpaikka: Määräaikainen Osaava vanhemmuus -hankkeen projektisuunnittelija

Hankkeessa muokataan ja levitetään Lapset puheeksi (LP) -menetelmä järjestöjen käyttöön valtakunnallisesti.


16/03/2018 - 16:21

Paremman vuorovaikutuksen jäljillä

Miten vuorovaikutusta voisi parantaa, jos joutuu keskelle kahnauksia tai ratkomaan väärinymmärryksiä?


16/03/2018 - 07:45

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.3.2018

Tutkimuksia päiväkotilasten tunnetaidoista, koulun työhyvinvoinnista, äitien osallisuudesta ja sosiaalityön koulutuksesta.


16/03/2018 - 07:27

Surukonferenssi tarjoaa tarinoita, työkaluja ja ajankohtaista tutkimustietoa

Surukonferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Vuoden 2018 teema on Resilienssi surussa – sinnikkyys, joustavuus, selviytymiskyky vaikeissa elämäntapahtumissa.


07/03/2018 - 08:34

Alviina Alametsä Mielenterveyspooli 2.0 projektipäälliköksi

Alametsä on työskennellyt erilaisissa dialogihankkeissa ja järjestöissä, esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaaren perustamassa konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä.


06/03/2018 - 14:38

Terhi Heinilä: ”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusongelma”

”Tasavertaisempi mahdollisuus työn ja perheen yhdistämiseen olisi monelle nuorelle naiselle avain parempaan mielenkin hyvinvointiin”, sanoo Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä.


02/03/2018 - 07:51

Suomi mielenterveyden mallimaaksi: Mieli 2.0 – Uusi kansallinen mielenterveys- ja päihdeohjelma vuoteen 2025

Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ehdottaa Suomeen Mieli 2.0 -ohjelmaa, joka kohdistuu mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön vaikuttaviin taustatekijöihin, ehkäisee syrjäytymistä sekä muuttaa palvelujen painopistettä varhaisempaan ja ihmislähtöisempään suuntaan.


01/03/2018 - 10:47

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.3.2018

Tutkimuksia mielenterveyshäiriöistä ja toivosta, psykologisista sopimuksista akateemisessa johtamisessa, maahanmuuttajien ohjaamisesta, alkoholin suurkulutuksesta ja sairauspoissaoloista ja vanhemmuuden varhaisesta tuesta.


28/02/2018 - 13:14

Itsemurhien ehkäisykeskus aukeaa Helsingissä

Suomen itsemurhaluvut ovat jo pitkään olleet yli EU:n keskitason ja korkeammat kuin muissa Pohjoismaissa. Mielenterveysseura avaa tänään Helsinkiin uuden itsemurhien ehkäisykeskuksen, johon voi hakeutua suoraan ilman lähetettä. Helsingin lisäksi vastaanottotoimintaa on myös Kuopiossa.


21/02/2018 - 09:16

Avoimia työtehtäviä nuorisotyön osaamiskeskuksessa

Uusi valtakunnallinen nuorisotyön osaamiskeskus keskittyy nuorten mielenterveyden edistämiseen sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseen.


20/02/2018 - 09:38

Psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius: ”Jokainen nuori tarvitsee kokemuksen tulla kuulluksi ja kohdatuksi”

”Opiskelu on vaativampaa kuin koskaan”, sanoo Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius.


16/02/2018 - 15:31

Uudenlainen nuorisotyön osaamiskeskus aloittaa toimintansa

Uusi valtakunnallinen nuorisotyön osaamiskeskus keskittyy nuorten mielenterveyden edistämiseen sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseen. Tätä työtä lähtevät yhdessä luotsaamaan Suomen Mielenterveysseura ry, EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry.


15/02/2018 - 12:57

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 15.2.2018

Tutkimuksia katseesta ja vuorovaikutuksesta, työuupumuksen ryhmäkuntoutuksesta, alakoululaisten keskinäisestä seksuaalisesta häirinnästä, mielenterveysongelmista ja työn muokkauksesta, koulukotien teatterityöpajoista ja blogi huumepolitiikasta.


09/02/2018 - 13:41

Jan Vapaavuori: ”Yksi kaupungistumisen lieveilmiö on, että isossa kaupungissa on helppo olla ilman että kukaan huomaa”

”Ilman työtä tai opiskelupaikkaa on helppoa ajautua itseään ruokkivaan negatiiviseen kierteeseen", Jan Vapaavuori sanoo.


07/02/2018 - 12:05

Kirjan kyydissä Malmilta Sörmlantiin

Aikamatka kirjan kyydissä on ilmainen, päästötön reissuvaihtoehto erilaisten maiden ja ihmisten maailmaan, Juha Aaltoila kirjoittaa.


Sivut