Ajassa

06/02/2018 - 10:34

Henkistä tukea sairauden kohtaamiseen Mielenterveysseuran tietopaketista

"Selviytyminen vie voimia, mutta selviytymistaitoja voi myös kehittää ja harjaannuttaa", sanoo Reija Tuomisalo Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksesta.


02/02/2018 - 13:34

Suomalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kirje pääministeri Juha Sipilälle

Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden ministerikokouksen teema tulisi olla "Kansalaisten osallisuus mielenterveys- ja omaistyössä – Making people count", ehdottavat järjestöt.


01/02/2018 - 12:44

Avoin työpaikka: Määräaikainen Mielenterveyspooli 2.0 -hankkeen projektipäällikkö

Haemme määräaikaista projektipäällikköä kaksihenkiseen ydintiimiin, joka toimii yhteistyössä järjestöjen kanssa.


31/01/2018 - 19:59

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 1.2.2018

Tutkimuksia leipäjonoista ja häpeän tunteesta, nuorten aikuisten elämänodotuksista, opiskelijoiden uupumuksesta, sairaalahoidon vaikutuksesta itsemurhalukuihin ja mielenterveyden hoidon indikaattoreista.


31/01/2018 - 15:45

Kuinka kohdata kriisi itsetuntemuksen ja myötätunnon keinoin?

Vaikeudet ajavat syvän kuopan reunalle, tuttu maailma romahtaa: onko mitään tehtävissä? Arto Pietikäisen Joustava mieli -kirjasarjan tuorein tulokas, Joustava mieli tukena elämänkriiseissä tuo kriisiavun tietotarjontaan käytännönläheisen täydennyksen.


25/01/2018 - 13:07

Ei leikkauksia leikin vuosiin

Lapsen mielenterveyden kehittymisen näkökulmasta leikki ja leikin vuodet ovat korvaamattoman tärkeitä kehittyvälle ja kasvavalle mielelle sekä mielenterveydelle.


25/01/2018 - 05:56

Li Andersson: ”Kun työttömyys osuu kohdalle, sen psykologinen vaikutus on valtava”

”Miksei nuorille voida taata mielenterveystakuuta, mahdollisuutta päästä palveluihin ilman lähetteitä ja jonoja?”, Li Andersson kysyy.


24/01/2018 - 08:23

Avoin työpaikka: Määräaikainen Osaava vanhemmuus -hankkeen projektipäällikkö

Haemme projektipäällikköä Osaava vanhemmuus -hankkeeseen.


23/01/2018 - 11:16

Mindfulness-animaatioseikkailu lapsille verkossa

Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten tiimi on tuottanut lapsille suunnatun kehon ja mielen animaatioharjoituksen verkossa. Taran tarina on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisille lapsille.


22/01/2018 - 11:53

Nuoret löytäneet hyvin Sekasin-chatin – myös Kriisipuhelimessa entistä enemmän nuorten yhteydenottoja

Nuoret etsivät tukea ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen ja ihmissuhdeongelmiin, selviää Sekasin-chatin ja Mielenterveysseuran Kriisipuhelimen yhteenvedoista vuodelta 2017. Monella yhteyttä ottaneella nuorella on itsetuhoisia ajatuksia. Useat hakevat apua ensimmäistä kertaa.


18/01/2018 - 00:26

Uutta tutkimusta mielenterveyden kentältä 18.1.2018

Tutkimuksia somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveydestä, lasten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, liikuntaharrastuksen vaikutuksesta mielenterveyteen, nuorten syrjäytymisestä, koulukulttuurista ja lastensuojelutyön kuormittavuudesta.


17/01/2018 - 15:07

Presidenttiehdokkaat painottavat varhaista tukea ja yhteisöjen merkitystä mielenterveydelle

Suomen Mielenterveysseura kysyi presidenttiehdokkaiden näkemyksiä siitä, miten Suomessa voitaisiin vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja kukaan ei syrjäytyisi.


17/01/2018 - 12:04

Pekka Haavisto: Suomen kahtiajakautumisen ongelma on todellinen

Perheet tarvitsevat erityistä tukea, Pekka Haavisto sanoo.


17/01/2018 - 11:13

Tuula Haatainen: Perheiden tulisi saada parempaa tukea

”Lähtökohdan tulisi olla se, että perheet saisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea”, presidenttiehdokas Tuula Haatainen sanoo.


17/01/2018 - 09:55

Merja Kyllönen: Mielenterveyttä edistetään myös avoimuudella

Yksin pärjäämisen ja selviytymisen tabu pitäisi heti kyetä murtamaan, Merja Kyllönen kirjoittaa.


Sivut