Mielenterveys voimaksi -koulutus, nuorisotyö


Koulutusta nuorten mielenterveyden edistämiseen

Osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa mielenterveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innostaa osallistamaan nuoren osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista. Panostamalla mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja.

Vahvistamo tarjoaa koulutusta ja yhteistyöverkostoja kaikille nuorisotyön kentällä toimiville ammattilaisille, kuten nuorisotaloille, etsivään työhön, erityisnuorisotyöhön, työpajoille ja verkko-nuorisotyöhön. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Osaamiskeskus Vahvistamoon kuuluvat Suomen Mielenterveysseura, EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi.

Mielenterveys voimaksi -koulutukset, kevät 2019

Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja harjoitteista. Koulutuksessa tarjotaan välineitä mm. nuorten tunnetaitojen vahvistamiseen, ihmissuhdetaitojen tukemiseen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen, pettymyksistä ja suruista selviytymiseen, sekä arvoista ja asenteista keskustelemiseen. Koulutus kestää yhden päivän ja on osallistujille maksuton (lounas omakustanteinen). Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa.

31.1.2019 Helsinki: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Paikka ja aika: Helsinki, klo 8.45-15.30.
Ilmoittaudu 17.1.2019 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

12.2.2019 Joensuu: Mielenterveys voimaksi - Tietoa ja työkaluja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Paikka ja aika: Tiedepuisto, Länsikatu 15, Joensuu, klo 9.00-15:30.
Ilmoittaudu 29.1.2019 mennessä. ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Kursen Psykisk hälsa som livskraft, ungdomsarbete

Under kursen får du egna exemplar av handboken, bildkorten och verktygen som ingår i materialet Psykisk hälsa som livskraft inom ungdomsarbetet. Kursen är två dagar lång och avgiftsfri. Kaffe ingår i kursen, lunchen betalar deltagarna själva. Kurserna har plats för 50 deltagare.

Den första dagen innehåller föreläsningar, diskussioner och övningar med psykisk hälsa som teman. Under den andra dagen sätter vi oss närmare in i handboken Psykisk hälsa som livskraft och arbetar i verkstäder.

Kursmål

 • att diskutera psykisk hälsa som resurs och levnadskonst
 • att åskådliggöra färdigheter inom psykisk hälsa som en del av arbetet med ungdomarna
 • att yrkesmässigt stärka ungdomsarbetaren och stödja arbetshälsan

Deltagare

Kursen är avsedd för yrkesmänniskor inom ungdomsarbetet: ungdomsgårdar, uppsökande arbete, special- och familjeungdomsarbete, verkstäder, ungdomsarbete på internet, ungdomsarbete inom församlingar, idrottsföreningsverksamhet samt äventyrspedagogik och lägerverksamhet.

Tyvärr kan vi för närvarande inte erbjuda utbildning för studerande eller frivilliga inom fältet för ungdomsarbete, men i framtiden kommer vi att försöka ordna kurser också för dessa målgrupper. Dessutom samarbetar vi med läroanstalterna för att inkludera innehåll som främjar den psykiska hälsan i läroanstalternas utbildningsstrukturer.

Kursteman

Under kursen behandlas bland annat följande teman:

 • På vilket sätt utgör psykisk hälsa en resurs för alla?
 • Vilken betydelse har känslor och emotionella färdigheter för ungdomars psykiska hälsa? Och vilken betydelse har de i arbetet med ungdomar? Hur kan man stärka ungdomars emotionella färdigheter?
 • Hur ska man bemöta en ung person som sörjer eller genomgår en kris? Hur kan jag se till att den unga får den hjälp hen behöver, utan att lämna hen ensam?
 • Vilka slags färdigheter har den unga i fråga om vänskapsrelationer och hur skulle man kunna stärka färdigheterna?
 • Hur stärker jag den ungas självkänsla och ger hen handledning i att hitta sina styrkor och resurser?
 • Hur kan jag i mitt arbete uppmuntra ett bestämt uppförande?
 • På vilket sätt kan man diskutera värderingar och attityder? Vilken betydelse har de för den psykiska hälsan?
 • Hur kan jag stå vid den ungas sida när hen upplever en besvikelse eller tvingas avstå från något viktigt?Yhteystiedot

Marja Snellman-Aittola
Asiantuntijakoordinaattori
Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 1905 493Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki