Vaikutamme verkostoissa

Teemme laajaa yhteistyötä mielenterveyden alan asiantuntijajärjestöjen, sosiaali- ja terveyskentän, valtion ja kuntien sekä muiden tahojen kanssa. Olemme eri tahojen kumppani valtakunnallisissa ja kansainvälisissä mielenterveyskysymyksissä, vaikutamme aktiivisesti lainsäädäntöön sekä teemme aloitteita ja selvityksiä.

Mielenterveysseura muodostaa Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan yhdessä kolmen muun valtakunnallisen mielenterveysjärjestön Mielenterveyden keskusliiton, Mielenterveysomaisten keskusliiton FinFamin, Psykosociala förbundetin sekä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

Mielenterveyspoolissa suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat tekevät yhteistyötä. Mielenterveysseura on jäsenenä Tarttumattomat sairaudet -verkostossa, jossa Suomen suurimmat potilas- ja kansanterveysjärjestöt sekä Suomen suurin tieteellinen seura tekevät yhteistyötä.

Yhteistyöverkostoja

A-klinikkasäätiö
Elinkeinoelämän keskusliitto
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kuntoutuksen edistämisyhdistys KEY
Kuntoutussäätiö
Nyyti ry
Rikoksentorjuntaneuvosto
Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
Soveltava liikunta - Soveli
Suomen Pakolaisapu
Takuu-Säätiö
Terveyttä kulttuurista -verkosto
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa
Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta
Vates-säätiö
Y-säätiö