Koulutuskeskus

Koulutuskeskus

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Mind-Body Bridging, vaiheet 2. ja 3., Helsinki


Mind-Body Bridging (MBB) on näyttöön perustuva, nopea ja tehokas terapeuttinen menetelmä, joka on kehitetty psykiatrien, lääkäreiden, psykologien ja tutkijoiden välisenä yhteistyönä. MBB:ssä mielen ja kehon yhteyttä vahvistetaan tietoisuustaitoja ja kognitiivista terapiaa yhdistävillä harjoituksilla.

Seuraavan koulutuksen suunniteltu ajankohta syksy 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kevään aikana.


suomi


Koulutuskeskus vahvistaa mielenterveysosaamista

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus kehittää ja toteuttaa laajan yhteistyöverkoston kanssa mielenterveyden edistämiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.

Koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja järjestöjen henkilöstölle. Lisäksi Koulutuskeskus järjestää kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijaseminaareja.