Yläkoululaisista arjen mestareita

Uutiset

Suomen Mielenterveysseuran Mestariksi arjessa -hankkeen toteuttamisen mahdollistaa Kuluttajaosuustoiminnan säätiön 40 000 euron lahjoitus. (kuva:Matti Rajala)

”Uusi digitaaliseen materiaaliin painottuva aineisto ja koulutusmalli tulee tarjoamaan yläkoululaisille inspiroivia tapoja oppia syksyllä 2017 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisia mielenterveystaitoja ja laaja-alaisen oppimisen kokonaisuutta  ”itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”, Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten mielenterveystyön asiantuntija Anniina Pesonen kertoo.

Koulut ovat mielenterveyden edistämisen kannalta keskeisiä ympäristöjä, koska ne tarjoavat tasavertaisia oppimisen mahdollisuuksia kaikille nuorille. Mielenterveyden perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa.

EU:n komission selvityksen mukaan lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia voidaan ehkäistä 40 prosenttia, kun lisätään kasvuympäristöjen aikuisten osaamista mielenterveyden edistämisestä ja varhaisesta tuesta (Making the long-team economic case for investing in mental health to contribute to substainability. David McDaid. European Union.2011).

”Olemme todella iloisia, että saimme säätiön lahjoituksen,” Pesonen kiittelee.

”Mielenterveyden edistämistyöhön ja kriisiauttamiseen tarvitaan lisää resursseja ja varainhankintaa kehitetään parhaillaan. Suomen Mielenterveysseura tarjoaa yrityksille, säätiöille ja yksityisille monia mahdollisuuksia yhteistyöhön sekä lahjoittamiseen”, kertoo varainhankintapäällikkö Mervi Saikkonen.

Vuonna 2012 perustettu Kuluttajaosuustoiminnan säätiö edistää kuluttajien asemaa ja taloudellista tietämystä sekä tukee edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa toimintaa sekä tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa. Vuonna 2017 Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on jakanut apurahoina yhteensä 500 000 euroa.

Takaisin

Yhteystiedot

Anniina Pesonen
Päällikkö
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 640 2405Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki