Kontaktperson

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

+358 9 61551 6Magistratsporten 4 A, 7. krs, 00240 Helsingfors, Finland

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors, Finland

Utbildningscentralen

(09) 61551 6Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors, Finland

Alviina Alametsä
Projektchef
Projektet Mentalhälsopoolen 2.0

+358 40 828 6553Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki

Bitta Söderblom
Projektledare, Tlp-koordinator
eFöra barnen på tal, FBT (Amif), Familj & barn i samspel

+358 40 621 2474Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

Hanna Koppelomäki
Koordinator
Kriscentret

+358 50 380 8540Magistratsporten 4, 00240 Helsingfors

Jari Lallinaho
Förvaltningsdirektör
Förvaltning

+358 40 648 6860Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Juho Mertanen
Asiantuntijapsykologi
Mielenterveyden edistäminen

+358 40 199 5917Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Kasper Muttonen
Lokalplanerare
Lappvikens Källa Ab

+358 40 968 1302Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsingfors

Katja Liuksiala
Koordinator
Projektet Lappvikens källa

+358 40 668 3328Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsproten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Leena-Kaisa Åberg
Brottsofferjourens verksamhetsledare, Centralbyrån

+358 50 337 8703Magistratporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Maiju Salonen
Chef
Timet för föräldrastöd

+358 50 37 27874Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors

Outi Ruishalme
Direktör i kriscentrum verksamhet, FM, psykoterapeut, handledare
SOS-kriscentret

+358 40 542 6164Magistratsporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Riikka Nurmi
Specialistkoordinator
Barn och unga

+358 40 678 7392Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors

Risto Herold
Taloushallinnon asiantuntija
Taloushallinto

+358 40 480 3431Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki

Sami Liukkonen
Kommunikationschef, Brottsofferjouren

+358 50 432 9998Magistratporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Sari Aalto-Matturi
Verksamhetsledare

+358 400 508 234Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Satu Sutelainen
Chef för krisarbete i nätet

09 41350 510Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Tuula Sundman
Koordinator
Projektet Lappvikens källa

+358 400 454 782Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors