Kontaktperson

Föreningen för Mental Hälsa i Finland

+358 9 61551 6Magistratsporten 4 A, 7. krs, 00240 Helsingfors, Finland

SOS-kriscentret

+358 9 413 50510Magistratsporten 4 A, 00240 Helsingfors, Finland

Utbildningscentralen

(09) 4150 3600Banmästargatan 9, Besöksadress: Klockbron 4, 00520 Helsingfors

Jaana Merenmies
Projektledare
Projektet Lappvikens källa

+358 40 846 5056Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors

Jari Lallinaho
Förvaltningsdirektör
Förvaltning

+358 40 648 6860Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Johannes Parkkonen
Projektkoordinator
Eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden koordinointi

+358 400 402 130Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Juha Mikkonen
Koordinator
Projektet SamSinne

+358 50 5274 780Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Katja Liuksiala
Koordinator
Projektet Lappvikens källa

+358 40 668 3328Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors

Kristian Wahlbeck
Utvecklingsdirektör

+358 400 659 101Magistratsproten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Leena-Kaisa Åberg
Brotsofferjourens verksamhetsledare, Centralbyrån

+358 50 337 8703Magistratporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Mervi Saikkonen
Insamlingschef

+358 50 361 2828Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Outi Ruishalme
Direktör i kriscentrum verksamhet, FM, psykoterapeut, handledare
SOS-kriscentret

+358 40 542 6164Magistratsporten 4 A, 4. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Roosa Lindholm
Informatör
Projektet Lappvikens källa

+358 40 184 3031Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors

Sari Aalto-Matturi
Verksamhetsledare

+358 400 508 234Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland

Satu Raappana
Chef för krisarbete i nätet

09 41350 510Magistratsporten 4 A, 7. vån, 00240 Helsingfors, Finland